رياست

رئیس برج پژ‍وهشی
دكتر غلامرضا حاتم
مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: انگل شناسي
پست الكترونيكی: hatamghr@sums.ac.ir
                        hatam908@yahoo.c
مشاهده CV 
تلفن: 
دورنگار:   

قائم مقام رئيس
دكتر مهناز يدالهی
مدرک تحصیلی: دكتری تخصصی
رشته تحصیلی: پزشكی اجتماعی
پست الكترونيكی دفتر: 

تلفن:
دورنگار:    
 


مسئول دفتر رياست

سركار خانم دباغ
مدرک تحصیلی: 
رشته تحصیلی: 
پست الكترونيكی دفتر:

تلفن:
دورنگار:   
 

 
 

 

معرفی کارکنان واحد
شماره ردیف
نام و نام خانوادگی
مسئولیت اصلی هر یک از کارکنان
 
شماره تلفن - دورنگار
نشانی پست الکترونیکی
1
دکتر غلامرضا حاتم
قائم مقام رئیس دانشگاه در مراکز تحقیقاتی ورئیس برج پژوهشی
36281506
 
2
نیما هنرور
مدیر اجرایی برج پژوهشی
36281506-36281407
 
3
وحید یزدانی
رئیس اموراداری-رئیس امور عمومی-مدیر فرهنگی مدیر روابط عمومی
36281506-36281407
 
4
عبداله دوکوهکی
رئیس حسابداری
36281506-36281407
 
5
مرضیه قناعتیان
حسابدار
36281506-36281407
 
6
امید فتوح آبادی
مسئول فنی
36281506-36281407
 
7
لیلا دباغ
منشی دفتر ریاست
36281506-36281407
 
8
آزیتا شایانی
انباردار
36281506-36281407
 
9
عبدالحمید زره پوش
کارپرداز
36281506-36281407
 
10
آزیتا یزدان پناه
کارشناس It برج پژوهشی
36281506-36281407
 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: