تاریخچه برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)
یکی از توانمندي های ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شيراز در امور تحقیقات و پژوهش راه اندازی وافتتاح این برج می باشد. طرح احداث ساختمانی آن از سال 1384 با مساحتی درحدود4700مترمربع آغاز شد، فضای آن در آغاز برای 5 مرکز تحقیقاتی پیش بینی شده بود که در سالهای بعدازآن بدلیل افزایش کمی وکیفی مراکز تحقیقاتی به مساحتی در حدود 7000 مترمربع افزایش یافت.
این مرکز شاخه ی اول برج دو قلو است که با استقرار متمرکز : مراکز تحقیقات بالینی، علوم پایه، پژوهشکده سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، مرکز مشاوره آماری و پژوهشی، مدیریت مراکز تحقیقاتی، کلاس و سالن همایش گام بسیار بزرگی در عرصه تحقیقات حوزه سلامت کشور برداشته است . با توجه به طیف گسترده فعالیتهای این برج، این مرکز ناگزیر است جهت هدایت امور خود به نحوی اثربخش و کارآمد، از برنامه ای مبتنی بر گامهای منطقی و علمی استفاده کند تا بتواند نقشی موثر جهت انجام پژوهش های نوین و نهادینه کردن دانش پژوهی، حمایت از پژوهش های مشترک با سایر مراکز علمی داخلی و بین المللی، تقویت زمینه ی رقابت علمی و در نهایت ارتقای سطح سلامت کشور ایفا نماید.
 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: