پیوندهای مفید 

 

واحدهای پژوهشی دانشگاه 

معاونت های دانشگاه

            وزارت

     سایر

مراکز تحقیقاتی دانشگاه
مراکز تحقیقاتی مستقر در برج پژوهشی
مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی
آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه های مستقر در برج پژوهشی
مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر(RCC)
كميته تحقيقات دانشجويی
پرتال همایش ها، کنگره ها و سمینارها (همایش نگار(

 معاونت پژوهشی و فناوری 
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت درمان
معاونت بین الملل
معاونت غذا و دارو
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت تحقیقات و فناوری  وزارت                         
پرتال اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
زیر پورتال مرکز ارتباطات مردمی  ریاست جمهوری 
نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي
معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

اتوماسیون اداری
بانک ملت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه شیراز
دفاتر پیشخوان دولت در سطح شیراز

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: