ویژه دانشجویان

عناوین صفحات مرتبط در این وب سایت برای دانشجویان، عبارتند از:


  خدمات ویژه دانشجویان، فرایندها، فرم ها، آیین نامه ها: 

خدمات آموزشی و مشاوره تحقیقات:

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، می توانند از خدمات آموزشی و مشاوره ای مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر (RCC)، که یکی از مراکز توانمندسازی پژوهشی دانشگاه است، استفاده کنند.

الف- خدمات آموزشی مرکز مشاوره: 
این مرکز توانمندسازی، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی می کند. برای  کسب اطلاعات بیشتر، به وب سایت مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر، مراجعه فرمایید. برای اطلاع از کارگاه های مرکز مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر و ثبت نام به سامانه ثبت نام کارگاه ها مراجعه فرمایید.
ب-  خدمات مشاوره ای مرکز:
خدمات مشاوره ای مرکز مشاوره  و تحقیقات، عبارتند از مشاوره در زمینه آمار، زبان انگلیسی، مقاله نویسی و طراحی پژوهش. (اطلاعات بیشتر در این پیوند، موجود است.)
ج-  خدمات رایانه ای:
تهيه اسلايدهای کامپيوتری برای کاربردهای آموزشی و علمی و طراحی پوستر، از دیگر خدمات این مرکز است. (برای کسب اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه فرمایید.)

فضاهای آموزشی برج
کارگاه های مجهز به کامپیوتر و ویدئو پروژکتور، سالن کنفرانس (مجهز به ...)، سالن جلسات و کلاس های درس (هر یک با ظرفیت ....). (شرایط استفتاده - مسئول ....)

خدمات آزمایشگاهی برج

استفاده از خدمات آزمایشگاهی (
آزمایشگاه مرکزی و دیگر آزمایشگاه های مستقر در برج پژوهشی) و مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دانشگاه برای همه پژوهشگران دانشگاه، طبق ضوابط امکان پذیر است. برای کسب اطلاعات بیشتر، به وب سایت های این واحدها مراجعه فرمایید. 

  صفحات نظرسنجی و ثبت نظرات و انتقادها:
 
  دستاوردهای پژوهشی
   جدیدترین مقالات
جدیدترین دستاوردهای پژوهشی
ترجمان دانش
 
 
  راهنمای دسترسی

 برج پژوهشی رسول الله (ص(
شيراز- خیابان خلیلی- روبروی آموزشگاه معارف
 تلفن و دورنگار 36281506

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: