جهت مشاهده جدیدترین دستاوردهای مراكز تحقیقاتی دانشگاه در سال 96  اینجا کلیک کنید. 


جهت مشاهده
جدیدترین دستاوردهای مراكز تحقیقاتی دانشگاه  اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: