مراکز تحقیقات مصوب دانشگاه


ردیف

نام مرکز تحقیقاتی مصوب

نام رئیس مرکز

آدرس مرکز

شماره تلفن

1

آلرژی

خانم دکتر آل یاسین

برج پژوهشی، طبقه6

07136281563 داخلی 268

2

 آموزش بالینی

خانم دکتر امینی

EDC

07132333064داخلی 2332

3

ارتودنسی

آقای دکتر پاکشیر

دانشکده دندانپزشکی

07136280801

4

ایدز

آقای دکتر جولایی

 خیایان لاوان

07137386272

5

بیماری های استخوان و مفاصل

آقای دکتر امامی

بیمارستان چمران، بخش ارتوپدی

07136234504

6

بیماری های کلیوی

آقای دکتر روزبه

برج پژوهشی، طبقه 6

07136281506 داخلی 264

 7

بيماريهای پستان

آقاي دكترطالعی

كلينيك سرطان پستان

 07136122206

8

بیماری های مادر و جنین

خانم دکتر کسرائیان

برج پژوهشی، طبقه 1

07136281407داخلی 220

9

بيماريهای دهان ودندان

خانم دكترمعمارپور

دانشكده دندانپزشكی

07136270322  

10

بيماريهای غيرواگير

آقای دكتر معصوم پور

برج پژوهشی- طبقه1

071361222320

11

بیهوشی و مراقبت های ویژه

آقای دکتر زند

برج پژوهشی، طبقه 5

07136281407داخلی 259

12

پایه در بیماریهای عفونی

آقای دکتر سجادی

دانشکده پزشکی

 07132305884

13

پیوند و ترمیم  اعضا

خانم دکترگرامی زاده

برج پژوهشی طبقه 7

0713647395داخلی 270

14

تروما

آقای دکتر عباسی

بیمارستان شهید رجایی، طبقه اول

07136254206

15

تصویربرداری پزشکی

آقای دکتر جلی

برج پژوهشی، طبقه 8

07136281407 داخلی 280

16

تغذيه

آقاي دكترباباجعفری

برج پژوهشي-طبقه 10

36122206

17

جراحی های کم تهاجمی

آقای دکتر فروتن

بیمارستان مادر و کودک

07132279711

18

چشم پزشکی

آقای دکتر طالب نژاد

خیابان زند، اول پوستچی

07132302830

19

حفاظت دربرابر پرتوهای یون ساز و غیریون ساز

آقای دکتر مرتضوی

دانشکده پیراپزشکی

07132308113

20

بیماری های خودایمنی

خانم دکتر امیر غفران

دانشکده پزشکی

07132357181

21

روانپزشکی

آقای دکتر غنی زاده

بیمارستان حافظ

07136273070

22

زیست مواد

آقای دکتر علوی

دانشکده دندانپزشکی

07136280119

23

سالمندی

آقای دکتر نظری نیا

برج پژوهشی، طبقه 10

07136281638داخلی 203

24

 سرطان شناسی

آقای دکتر قادری

دانشکده پزشکی

07132303687

25

سوختگی وترميم زخم

آقای دکتر محمدی

بیمارستان قطب الدین

07138208880

 

26

سوء مصرف مواد

آقاي دكتراحمدي

بيمارستان حافظ

 07136479080

 

27

سلامت

آقای دکتر باقری لنکرانی

دانشکده پزشکی، طبقه 8

07132309615

28

 

شیمی دارویی و گیاهی

آقای دکتر میرخانی

خیابان نشاط،  پشت دانشکده پزشکی

07132303872

29

طب سنتی و تاریخ طب

آقای دکتر صالحی

دانشکده پزشکی

07132337589

30

علوم اعصاب

آقای دکتر فرخی

بیمارستان چمران طبقه همکف، برج پژوهشی طبقه 8

07136234508
07136281407
داخلی 261

31

علوم بهداشتی

آقای دکتر چوبینه

دانشکده بهداشت

 07137251003

32

 علوم توانبخشی

آقای دكتركردي يوسفي نژاد

دانشكده توانبخشی

07136271552-51 داخلی 312

33

علوم دارویی

آقای دکتر قاسمی

دانشکده داروسازی

07132426729

34

علوم و تکنولوژی تشخیص آزمایشگاهی

آقای دکتر بهزاد بهبهانی

دانشکده پیراپزشکی

07132270301

35

عوامل اجتماعی موثر برسلامت

آقای دکتر ایمانیه

-

-

36

غدد و متابولیسم

آقای دکتر رنجبر عمرانی

برج پژوهشی، طبقه 5

07136281569

37

فراوری گیاهان دارویی

آقای دکتر معین

میمند

07138773205

38

 فناوری سلولهای بنيادی

آقای دکتر دیانت پور

برج پژوهشی، طبقه 3

07136281547 

39

قلب و عروق

آقای دکتر زیبایی نژاد

برج پژوهشی، طبقه 3

07136281407 داخلی 237

40

کولورکتال

آقای دکتر حسینی

برج پژوهشی، طبقه 9

 07136281407داخلی 289

41

گوارش و کبد

آقای دکتر فتاحی

برج پژوهشی، طبقه 9

07136281442 داخلی 295

42

گوش ،حلق وبينی

آقاي دكترخادمي

بیمارستان خلیلی

 *

43

مراقبت های روان جامعه نگر

خانم دکتر شریف

دانشکده پرستاری و مامایی

07136474254 

44

منابع انسانی سلامت

آقای دکتر براتی

دانشکده مدیریت

07132340774 داخلی 244

45

 مولکولی پوست

آقای دكتر هنجنی

بخش پوست بیمارستان فقیهی

07132125592

46

میکروب شناسی بالینی

آقای دکتر پولادفر

بیمارستان نمازی،برج پژوهشی طبقه 4

07136474304

47

ناباروری

خانم دکتر نام آور

برج پژوهشی، طبقه 2

 07136281591داخلی 219

48

نانو فناوری در دارو رسانی

آقای دکتر تمدن

دانشکده علوم نوین

07132424127 داخلی 211

49

نانو فناوری درعلوم زیستی و پزشکی

خانم دکتر ستاراحمدی

برج پژوهشی، طبقه 2

 36122226

50

نورولوژی بالینی

آقای دکتر برهان حقیقی

برج پژوهشی، طبقه 8

36122202 

51

نوزادان

خانم دکتر پورآرین

برج پژوهشی، طبقه 1

07136281407 داخلی 218

52

هماتولوژی

آقای دکتر رمزی

برج پژوهشی، طبقه 6

07136473239 

53

هیستومورفومتری و استريولوژي

آقای دکتر نورافشان

دانشکده پزشکی

07132308389 

 

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: