مراکز تحقیقات مستقر در برج پژوهشی

از 68 مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، تاکنون 23مرکز تحقیقاتی در برج پژوهشی استقرار یافته اند، هم چنین 4 مرکز علوم پایه، ثبت سرطان ، RCCمرکز ، مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی  نیز دارای دفتر می باشند.

برای مشاهده فهرست كامل مراكز تحقيقاتی دانشگاه به اين صفحه مراجعه نماييد.

مراکز تحقیقاتی مستقر در برج پژوهشی:

 

ردیف

نام مرکر تحقیقاتی

رئیس مرکز

تلفن/دورنگار

طبقه 

1

آلرژی

دکتر آل یاسین

36281563

طبقه ششم

2

بیماریهای کلیوی

دکتر جمشید روزبه

36281563

طبقه ششم

3

بیماریهای مادروجنین

دکتر کسرائیان

36281591

طبقه هشتم

4

بیهوشی ومراقبتهای ویژه

دکتر زند

36281460

طبقه پنجم

5

پیوند و ترمیم اعضاء

دکتر گرامی زاده

36281529

طبقه هفتم

6

تحقیقات فناوری سلول های بنیادی  

 دکتر دیانت پور

 36281547

طبقه سوم

7

تصویربرداری پزشکی

دکتر جلی

36281464

طبقه هشتم

8

تغذیه 

دکتر باباجعفری

36281638

طبقه دهم

9

سالمندی

دکتر نظری نیا

36281638

طبقه دهم

10

 علوم اعصاب

 دكتر فرخي

36281528

طبقه هشتم

11

غدد و متابولیسم

دکتر عمرانی

36281569

طبقه پنجم

12

قرآن، حدیث و طب

دکتر نجابت

36281638

طبقه دهم

13

قلب و عروق

دکتر زیبایی نژاد

36281561

طبقه سوم

14

کولورکتال

دکتر حسینی

36281453

طبقه نهم

15

گوارش و کبد

دكتر محمدرضا فتاحي

36281442

طبقه نهم

16

ناباروری

دکتر نام آور

36281591

طبقه دوم

17

نانوفناوری در علوم زیستی و پزشکی

دکتر نغمه احمدی

36122225

طبقه دوم

18

نورولوژي باليني

 دکتر برهان حقیقی

36281572

طبقه دهم

19

نوزادان

دکتر شهناز پورآین

36281591

طبقه  اول

20

هماتولوژی

دکتر رمزی

36281563

طبقه ششم

21

بیماری های غیر واگیر

دکتر معصوم پور

 36122318

طبقه اول

22

فلسفه زیست و سبک زندگی سالم

خانم پرهیزکار36122286طبقه هشتم

23

میکروب شناسی

دکتر پولادفر

 36122245

طبقه چهارم

جهت دسترسی به شماره تلفن های مراکز تحقیقاتی مستقر در برج پژوهشی به این لینک مراجعه نمایید **

 

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: