امور فنی و تأسیسات

امور فنی و تأسیسات

کارشناس  فنی و تأسیسات 
حدیث لطیفی 
مدرک تحصیلی: كارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی معماری
پست الكترونيكی:                       
تلفن:    36122210-(داخلی210)
دورنگار:  36281506                                                                               
 
کارشناس  فنی و تأسیسات 
نوید تبریزی 
مدرک تحصیلی: كارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
پست الكترونيكی:                       
تلفن:    36122318-(داخلی318)
دورنگار:  36281506     
 

شرح وظايف:

 • نظارت بر پروژه های عمرانی
 • طراحی و مشاور در انجام امور فنی و مهندسی ( تهویه مطبوع ، تبرید ، حرارتی ، آبرسانی ، گاز رسانی و برق )
 • نظارت بر عملکرد شرکت تاسیساتی طرف قرارداد برج پژوهشی شامل: سرویس ، تعمیر و نگهداری و انجام امورفنی در (تهویه مطبوع ، تبرید ، حرارتی ، آبرسانی ، برق)
 • نظارت بر عملکرد پرسنل واحدتاسیسات برج پژوهشی
 • در خواست قطعات و اجناس فنی مورد نیاز برج پژوهشی
 • نظارت ، تائید و مشاوره در راستای خرید اجناس فنی (تاسیساتی ، بهداشتی) مورد نیاز بخشهای برج پژوهشی
 • عضو و مشاور در کمیته های اصلاح الگوی مصرف ، ارزشیابی ، حوادث غیر مترقبه و حفاظت فنی و بهداشت کار
 • نظارت بر نصب ،تعمیر و نگهداشت تجهیزات تاسیساتی
 • نظارت بر شرکتهای فنی طرف قرارداد با برج پژوهشی
 • پیگیری در جهت رفع مشکلات تاسیساتی در برج پژوهشی
 • مشاور مدیریت برج پژوهشی  در توسعه  و بهبود و نگهداشت سیستم تاسیساتی
 • مشاور برج پژوهشی در تنظیم  قراردادهای فنی فی مابین با شرکتها
 • ایجاد  ارتباط فنی  برج پژوهشی و مدیریت فنی دانشگاه
 • پیگیری و نظارت بر سیستم اطفاءحریق و سیستم های آتش نشانی
 • برگزاری کلاس های آموزشی اطفاءحریق 
فرم ها:فرايندها:

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: