دفتر رياست

مسئول دفتر 
لیلا دباغ 
مدرک تحصیلی: کاردانی                                                                          
رشته تحصیلی:امور اداری  
پست الكترونيكی دفتر:

تلفن: 36281407-36281506 ( داخلی 214)
دورنگار:   36281506
                                    
--------------------------------------------------------
 
       شرح وظایف:
 • دريافت دستور و برنامه کار از رياست محترم برج پژوهشی

 •  تهيه ليست درخواست کنندگان و تنظيم ساعات ملاقات آنها با رياستمحترم برج پژوهشی

 • هماهنگی جلسات ریاست محترم برج پژوهشی

 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات در سالن کنفرانس

 • پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعات و ارائه راهنمایی های لازم به آنان

 • برقراري ارتباط تلفني رياست محترم برج پژوهشی با داخل و خارج وبالعكس

 • دریافت روزانه نامه ها از دبیرخانه و ارجاع مجدد آن ها پس از پاراف رياست محترم برج پژوهشی به دبیرخانه

 • دریافت و ثبت نامه های وارده و صادره مربوط به حوزه ریاست و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی، نگهداری و بایگانی سوابق آنها

 • تلخیص نامه ها , گزارش ها و بولتن های واصله جهت استحضار رياست محترم برج پژوهشی

 • آماده و تهیه نمودن پیش نویس نامه های ارجاعی از ریاست و مدیریت محترم برج پژوهشی

 • آماده کردن سوابق، پرونده های مربوط به کمیسیون ها،جلسات،سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی ریاست محترم برج پژوهشی

 • آگاه کردن اعضاي شرکت کننده از نشست ها و کميسيون هايي که در دفتر رياست تشكيل مي شود

 • تهیه گزارش از جلسات ماهانه و مهم روزانه ریاست محترم برج پژوهشی

 • انجام امور مربوط به قسمت های مختلف حوزه ریاست

 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل

 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 • چک کردن اتوماسیون اداری

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: