واحد فن آوری اطلاعات
واحد فن آوری اطلاعات

مسئول واحد 
آزیتا یزدان پناه
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی فن آوری اطلاعات
پست الكترونيكی:                                           
تلفن: 36122211-36281407 (داخلی 211)                                                
دورنگار: 
   36281506
     
----------------------------------------------------------------------- 
شرح وظايف 
 • کارشناسی در خصوص خرید تجهیزات کامپیوتری مراکز
 • نظارت برخرید کلیه تجهیزات کامپیوتری، نرم افزارها و ابزارهای جانبی در واحد مربوطه و رفع عیوب کامپیوتری  کارکنان واحدها و...
 • نصب ویندوز ونرم افزارهای کاربردی مورد نیاز کارکنان و روز آمد سازی
 • نصب آنتی ویروس بر روی تمامی کلاینت های مجموعه تحت نظر و روز آمد سازی آنها برای جلوگیری از آلودگی و فرسودگی سیستم ها
 • ارائه آموزش های ابتدای لازم به کارکنان در جهت استفاده بهینه از سیستم ها(اهمیت آنتی ویروس ها، لزوم حفاظت از اطلاعات شخصی و...)
 • عیب یابی شبکه در واحدهای تحت پوشش و ارائه پیشنهاد برای ارتقای شبکه
 • بدون کسب مجوز از اداره IT با توجه به محدودیت پهنای باند اینترنت حق توسعه شبکه
 • انتقال اطلاعات خرابی یا اختلال در شبکه به اداره آمار و فناوری اطلاعات جهت رفع مشکل مربوطه
 • نظارت برخرید کلیه تجهیزات کامپیوتری، نرم افزارها و ابزارهای جانبی در واحد مربوطه
 • تهیه شناسنامه تجهیزات شبکه ، نرم افزاروکامپیوترها آن واحد و روز آمدسازی آنها
 • بازدید هفتگی از سیستم های تحت نظر و رفع عیب احتمالی
 • روزآمدسازی وب سایت واحد تحت نظر از لحاظ اطلاعات اداری، اخباری و ... با هماهنگی اداره آمار و فناوری اطلاعات
 • تهیه فایل پشتیبان از تمامی Data serverهایی که در آن مرکز مورد بهره برداری  قرار می گیرند.
 • روزآمد کردن اطلاعات شخصی درحوزه نرم افزار، سخت افزارو شبکه جهت پاسخگویی  مناسب به ارباب رجوع  وکارکنان
 • ارائه پیشنهادات در راستای  ارتقای سیستم در سطح واحد و دانشگاه
 • گزارش ماهانه عملکردخود درآن واحد به رئیس مرکز و اداره آمارو فناوری اطلاعات
----------------------------------------------------------------------- 
 
فرم ها :
فرم درخواست تعمیرات

فرایند ها:

 فرایند تعمیرات 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: