حوزه رياست
      رياست
      روابط عمومی
     امور فرهنگی
      واحد فن آوری اطلاعات
      شوراها و کمیته ها
       رزرو سالن
       مزایده و مناقصه
      دفتر رياست
  
  
     مديريت اجرایی
     امور اداری و منابع انسانی
     امور عمومی
     امور مالی
      امور فنی و تأسیسات
      انبارداری
      کارپردازی
  
  
  
 مدیریت مراکز تحقیقاتی
  

كارپردازی

مسئول کارپردازی
محمدرضا باقری نژاد
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته تحصیلی: فیزیک
پست الكترونيكی:                       
تلفن:  36122212 - داخلی 212                                                                                            

دورنگار:  36281506
--------------------------------------------------------

 

شرح وظايف:

 • دریافت و بررسی برگ های درخواست خرید
 • امضاء برگ های درخواست خرید و چک کردن سایر امضاء های مربوطه
 • انجام خرید های مربوط به سازمان، تهیه اقلام و ملزومات اداری به تایید قائم مقام دانشگاه و تامین اعتبار حسابداری
 • تحویل اقلام خریداری شده به انبار برج پژوهشی
 • تنظیم، ثبت اسناد و قیمت گذاری پس از خرید
 • ثبت سندها در سیستم تعهدی و ارسال به واحد حسابداری
 • تحویل مستندات خرید به واحد حسابداری مطابق با قوانین دانشگاه
 • تهیه استعلام قیمت در رابطه با معاملات متوسط بر اساس تعرفه مشخص شده از طرف سازمان
 • تایید و بررسی قیمت اجناس خریداری شده
 • خریداری بلیط هواپیما جهت ماموریت اساتید

فرم ها:

فرايندها:

کارشناس کارپردازی
علی ذاکری
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق
پست الكترونيكی:                       
تلفن:  36122212 - داخلی 212                                                                                          
دورنگار: 36281506
----------------------------
-------------------------------------------------
کارپرداز
محمدرضا مبرا 
مدرک تحصیلی:فوق دیپلم
رشته تحصیلی: حسابداری
پست الكترونيكی:    mobarra253@gmail.com                   
تلفن:  36122317 - داخلی 317                                                                                           
دورنگار: 36281506
----------------------------
-------------------------------------------------
 کارپرداز
مسعود حیدری
مدرک تحصیلی:فوق دیپلم
رشته تحصیلی: مدیریت امور اداری
پست الكترونيكی:  maemra90@gmail.com              
تلفن:  36122317 - داخلی 317                                                                                           
دورنگار: 36281506
----------------------------
-------------------------------------------------
 کارپرداز
مسعود سهرابی
مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی: 
پست الكترونيكی:                       
تلفن:  36122317 - داخلی 317                                                                                           
دورنگار: 36281506
----------------------------
-------------------------------------------------

شرح وظايف:

 • دریافت و بررسی برگ های درخواست خرید
 • امضاء برگ های درخواست خرید و چک کردن سایر امضاء های مربوطه
 • انجام خرید های مربوط به سازمان، تهیه اقلام و ملزومات اداری به تایید قائم مقام دانشگاه و تامین اعتبار حسابداری
 • تحویل اقلام خریداری شده به انبار برج پژوهشی
 • تنظیم، ثبت اسناد و قیمت گذاری پس از خرید
 • ثبت سندها در سیستم تعهدی و ارسال به واحد حسابداری
 • تحویل مستندات خرید به واحد حسابداری مطابق با قوانین دانشگاه
 • تهیه استعلام قیمت در رابطه با معاملات متوسط بر اساس تعرفه مشخص شده از طرف سازمان
 • تایید و بررسی قیمت اجناس خریداری شده
 • خریداری بلیط هواپیما جهت ماموریت اساتید
فرم ها:

فرايندها:


 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: