حوزه رياست
      رياست
      روابط عمومی
     امور فرهنگی
      واحد فن آوری اطلاعات
      شوراها و کمیته ها
       رزرو سالن
       مزایده و مناقصه
      دفتر رياست
  
  
     مديريت اجرایی
     امور اداری و منابع انسانی
     امور عمومی
     امور مالی
      امور فنی و تأسیسات
      انبارداری
      کارپردازی
  
  
  
 مدیریت مراکز تحقیقاتی
  

انبارداری

مسئول انبار 
اسفندیار نیکبخت سروستانی
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی: مرتع داری
پست الكترونيكی:                                                         
تلفن:    36122313 داخلی 313 
دورنگار:  36281506

  


--------------------------------------------------------
شرح وظايف:

 • دریافت مواد، اجناس، امضاء قبوض و صورتجلسه های مربوطه
 • تطبیق کالاهای خریداری شده و نگهداری در انبار با نمونه های اصلی
 • رسیدگی به موجودی انبار و مطلع ساختن مقام مافوق از چگونگی گردش کار در انبار
 • گزارش نیازمندیهای انبار جهت تجدید سفارش کالا و مواد مورد نیاز
 • صدور رسید انبار جهت خرید موجودیهای جدید در سیستم حسابداری تعهدی
 • صدور حواله انبار جهت خروج اجناس از انبار در سیستم تعهدی
 • صدور رسید انبار برگشتی جهت حواله های باطل شده
 • صدور حواله تعداد مقدار جهت اصلاح رسیدهای صادر شده
 • مراقبت در شمارش، بسته بندی و حمل کالا
 • مراقبت در حفاظت و ایمنی انبار از لحاظ جلوگیری از فساد، شکستگی و سایر خطرات احتمالی
 • صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و شمارش کنترلی کالا
 • همکاری در انجام سالیانه فرایند انبار گردانی، ارائه گزارش به مقام مافوق و گروه حسابرسی
 • پیگیری مصوبات جلسات گروه تحول اداری (مصوبات مربوط به کمیته مستند سازی)         
 • پیگیری و دریافت مستندات مراکز تحقیقاتی
 • آموزش مستند سازی به پرسنل
 • تصحیح و آماده سازی مستندات دریافتی 
فرم ها:

فرم درخواست کالا از انبار

فرایندها: 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: