حوزه رياست
      رياست
      روابط عمومی
     امور فرهنگی
      واحد فن آوری اطلاعات
      شوراها و کمیته ها
       رزرو سالن
       مزایده و مناقصه
      دفتر رياست
  
  
     مديريت اجرایی
     امور اداری و منابع انسانی
     امور عمومی
     امور مالی
      امور فنی و تأسیسات
      انبارداری
      کارپردازی
  
  
  
 مدیریت مراکز تحقیقاتی
  
ریاست برج پژوهشی، قائم مقام رئیس دانشگاه در مراکز تحقیقاتی و دبیر شورای عالی مراكز تحقیقاتی 


دكتر غلامرضا حاتم 
  
                                                
مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: انگل شناسی
مرتبه علمی: استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
پست الكترونيكی: hatamghr@sums.ac.ir 
                       hatam908@yahoo.com
 
تلفن دفتر: 36281506 دورنگار:36281506

مشاهده CV   
ارسال نظر به ریاست
                              

 


  
     

 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: