حوزه رياست
      رياست
      روابط عمومی
     امور فرهنگی
      واحد فن آوری اطلاعات
      شوراها و کمیته ها
       رزرو سالن
       مزایده و مناقصه
      دفتر رياست
  
  
     مديريت اجرایی
     امور اداری و منابع انسانی
     امور عمومی
     امور مالی
      امور فنی و تأسیسات
      انبارداری
      کارپردازی
  
  
  
 مدیریت مراکز تحقیقاتی
  
رئیس برج پژوهشی و دبیر شورایعالی مراكز تحقیقاتی 

دکتر امیر سوار دشتکی
 
                                                
مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی:بیوتکنولوژی پزشکی
مرتبه علمی: استادیار-عضو هیات علمی گروه زیست فناوری دانشگاه علوم نوین
پست الكترونيكی: 
تلفن دفتر: 36281506 دورنگار:36281506

مشاهده CV   
ارسال نظر به ریاست
                              

 


  
     

 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: