امور عمومی
  معرفي واحد امور عمومی
  واحد حفاظت فیزیکی
  واحدخدمات
  نقلیه
واحد حفاظت فیزیکی

مسئول واحد حفاظت فیزیکی
سید مصطفی زارع

مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی: تجربی
پست الكترونيكی:    
تلفن: 36281407 داخلی 207
دورنگار: 36281506

--------------------------------------------------------
شرح وظایف:

  • کنترل تردد کارکنان و ارباب رجوع به برج پژوهشی محمد رسول الله(ص)،تاسیسات و اماکن طبقه بندی شده
  • کنترل  و نظارت بر دوربین های مداربسته  
  • کنترل بر تردد خودرو ها 
  • نظارت ،آموزش و کنترل  بر عملکرد نگهبانان زیر مجموعه
  • نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول برج پژوهشی محمد رسول الله(ص)
  • نظارت بر حفاظت فیزیکی برج پژوهشی محمد رسول الله(ص) و تهیه طرح های حفاظت فیزیکی
  • پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین زیربط
  • کشف و گزارش تخلفات احتمالی در برج پژوهشی محمد رسول الله(ص)
  • رعایت پوشش مصوب واحد حفاظت فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: