امور عمومی
  معرفي واحد امور عمومی
  واحد حفاظت فیزیکی
  واحدخدمات
  نقلیه

مسئول واحد نقلیه

سید مصطفی زارع
مدرک تحصیلی: د یپلم                                                                         
رشته تحصیلی:تجربی
پست الكترونيكی دفتر:

تلفن: 36281407 ( داخلی 207)
دورنگار:   36281506

------------------------------------------------------------------
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: