امور فرهنگی
  امور فرهنگی


امور فرهنگی


مدیر امور فرهنگی

 

مدرک تحصیلی: 
رشته تحصیلی: 
پست الكترونيكی
تلفن: 36281506داخلی     ------------------------------------------------------------------------------------------


 
شرح وظايف امور فرهنگی
:

 • برنامه ریزی جهت ارتقا ءفرهنگی از طریق جلسات شورای فرهنگی برج پژوهشی
 • تقویت برنامه های فرهنگی (مذهبی و ملی) در سطح برج پژوهشی
 • انسجام بیشتر مجموعه های برج پژوهشی در خصوص برنامه های فرهنگی
 • اجرای برنامه های فرهنگی براساس نظرات جمعی
 • نظم بخشیدن به فعالیت های فرهنگی برج پژوهشی
 • هماهنگی جهت استفاده دانشجویان -كاركنان و اساتید از خدمات اداره مشاوره دانشگاه
 • همكاری با تشكل های در زمینه اجرای فعالیت های فرهنگی
 • پویایی فضای فرهنگی برج پژوهشی بر اساس مبانی انقلاب اسلامی
 • ارتقاء سطح رفاهی و مشكلات صنفی دانشجویان
 • نظارت و برنامه ریزی جهت اردوهای فرهنگی برج پژوهشی
 • برنامه ریزی در زمینه فعالیت های هنری (كلاس های آموزشی و نمایشگاه آثار هنر)
 • برگزاری جشن ها و مراسم های ملی و مذهبی و گرامیداشت مناسبت ها

 

 


فرم های امور فرهنگی:

فرايندهای امور فرهنگی:

   

 

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: