تأسیس پژوهشکده

تاسیس پژوهشکده

پژوهشکده

مدارك موردنياز تاسيس پژوهشكده 

اساسنامه پژوهشکده

اطلاعات اعضاي هيات علمي مراكزتحقيقات(فايل exell)

اطلاعات علمي مراكزتحقيقات (فايل power point)

كارنامه پژوهشي مراكزتحقيقات

فرم شماره سه (مشخصات واحد جهت اخذ موافقت قطعی) فایل word

نمونه مقاله چاپ شده مركزتحقيقات

نمونه ايندكس مقاله مركزتحقيقات

پژوهشكده و مركزتحقيقات درمقالات و منابع علمي  نحوه آدرس دهي :(affliation)  

...research center , research institue for ... , shiraz university of medical sciences,shiraz,iran.

اسامي پژوهشكده هاي مصوب وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي كشور
  •  علوم داخلي
  • سلولهاي بنيادي وپزشكي ترميمي 
  • پژوهشكده سلامت


 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: