تجهيزات مراكز تحقیقاتی

تجهيزات مراكز تحقيقاتی

آزمایشگاه مرکزی
 

small animal imaging( SAI

Flow Cytometer

CHNSO

HPTLC

(scanning tunnel microscopy(STM

STA _ 503

Water Deionizer

DHPLC

Capillary electrophoresis

PCR( thermal cycler)

Gel-Documentation

Scale(0.0001)

Ultra low temperature freezer

Centrifuge 

Hitter Stirrer

Laminar flow

Incubator CO2

Clean Room

HPLC

 


مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی

powerlab 4/30

bridge amplifier

automatic organ bath

thermostat

اstimulator 6012

EYELA roller pump

powerlab 4/30

bridge amplifier

automatic organ bath

thermostat

اstimulator 6012

EYELA roller pump

744 pH meter

UV Spectroscopy

FT-IR Spectroscopy

luminescence spectrometr

سانتریفیوژ

میکروپلیت ریدر

انکوباتور

اسپکتروفوتومتر

بن ماری

میکروسکوپ اینورت

انکوباتور CO2

فریزر 80-

ترموسایکلر گرادیانت

هود لامینار دونفره (2عدد)

هود لامینار تک نفره 

Gas Chromatograph/Mass spectroscopy

Direct Insertion Probe

Hydrogen Gas Geneator

Gas Chromatograph

HPLC

LC-MS

DCC-3000

Preparative HPLC

Analytical HPLC

Freeze Drying

 

 

 


 مرکز تحقیقات پوست

یخجال فریزر              

ترمو سایکلر

ترمومیکسر              

سانتریفیوژ             

میکسر

دستگاه الکتروفورز افقی  

دستگاه منبع تامین جریان

 دستگاه ژل کاستر مخصوص دستگاه الکتروفورز

هود لامینار فلومیکرو 
 
بیو لوژی       

لامینار فلو کلاس pcr2

 

 


مرکز تحقیقات قلب و عروق

sysmex kx211n

biolis 24i

بن ماری

سانترفیوژ

رولرمیکرهماتولوژی

 

 

 

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی

shaker Incubator

spectrophotometer

مخزن تانک ازت   

digital micro plate(3 عدد)

Micro plate washer

Incubator 53 litre

CO2-Incubator


Nitrogen Tank

 

Flow Cytometry

 

 

 


مرکز تحقیقات پایه در بیماریهای عفونی

ميني سانترفيوژ

اسپکتروفتومتر

پمپ وکيوم

 

Electero Phoresis

سانتريفيوژ

میکروسکوپ پیشرفته مجهز به دوربین

هات پلت

CO2 Incubator

Real Time PCR

Laminar Flow

Inverted Microscope

 

 
دانشکده دندانپزشکی

ترموسایکلینیک

برش دندان

تست مواد

انکوباتور یخچال دار

میکروتوم

اتوتکنیکون

استریومیکروسکوپ سه چشمی

شیکر اران و بالن

استریومیکروسکوپ المپیوس BX51

میکروسکوپ المپیوس BX41

میکروسکوپ المپیوس BX41

متر رومیزی pH

هات پلیت

 

 

 


مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی

میکروسکوپ Nikon مدلE200

میکروسکوپ استریولوژی مدل CETi

دستگاه Tissue processor مدل kp-110

دستگاه میکروتوم 8LEE مدلCUT 5062

میکروسکوپ نوری مدلLeica

دستگاه Tissue floating bath از شرکت لاب ترون

میکروسکوپ استریولوژی Nikon مدلH 550

میکروکاتور و نمایشگر مربوطه


 مرکز تحقیقات کلیوی

ترارزو حساس ديجيتالي اتوكاليبره

ميكروسكوپ بيولوژي كلينيكال

متر روميزي pH

ميكروپليت ريدر

واشر فول اتوماتيك

انكوباتور - شيكر

يخچال آزمايشگاهي

سانتريفوژ


مرکز تحقیقات چشم پزشکی

دستگاه الكتروفيزيولو‍‍ژي

اسليت لامپ

 


مرکز تحقیقات ایدز

فریزر منفی80 تحقیقاتی

Laminar Flow        

    دستگاه الکتروفورز

CO2-Incubator          


مرکز تحقیقات هماتولوژی

سانتریفیوژ

 پی اچ متر

میکروسکوپ 

 REAL TIME  

میکروسانتریفیوژ

الکتروفورز

تانک الکتروفورز

ترموسایکلر

BLOCK INCUBATOR

UV-2100 SPECTOPHOTOMETER

ORBITAL SHAKER

دستگاه DCODE

ترازوی دیجیتال

 دستگاه اینکوباتور معمولی

 WATER BATH

 دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

دستگاه هود PCR

دستگاه UV BOX

فریزر 80 - 

روتاتور

هود اتاقک تاریک با فیلتر مخصوص

پاورساپلای الکتروفورز

تانک الکتروفورز افقی

 


مرکز تحقیقات سوختگی

(PCR)ترموسایکر

الکتروفورز عمودی و افقی

 

فیریزر80-

سانتریفیوژ یخچال دار

هود لامینار

oven

لام نئوبار

pipettor

  Sampler in 3 volume

Serological Pipets in 3 volume

Knife (ست جراحی) 

Forceps (ست جراحی)

   قیچی(ست جراحی)

میکروسکوپ

 


مرکز تحقیقات علوم پرتویی

دستگاه اولترا سوند


دستگاه ليزر

 مرکز تحقیقات سرطان شناسی

الایزاریدر

 انکوباتور آزمایشگاهی

شیکر مغناطیسی + هات پلیت

ترموسایکلر

سانتریفیوژ

Vortex

پ هاش متر

 سانتریفیوژ یخچال دار

همزن مغناطیسی- شیکر مغناطیسی

هیتر

میکسر- شیکر

سانتریفیوژ میکروهماتوکریت

فریزر 70 درجه سانتیگراد

روتاتور

بن ماری 

 آون- فور

 اتوکلاو آزمایشگاهی

UBT

ترازوی حساس

درای بلاک

 ترموسایکلر

هود استریل

 پاورساپلای

 اسپکتروفتومتر

HPLC

میکروسکوپ

 

 

 
مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

Body Composition Analyzer

 


مرکز تحقیقات خودایمنی

سانتريفيوژ يخچالدار

بن ماري 14 ليتري

Minifuge vortex

دستگاه آب خالص ساز

IEFسيستم   

ميكروسكوپ

الكتروفورز عمودي

 هود سلولي 2

UV/Visدستگاه اسپكتروفتومتر  

انكوباتور شيكردار

Nucleofectore

CO2انكوباتور

حمام بخار

پاور ساپلاي

فريزر80- درجه

اولترا سانتريفيوژ

 دستگاه روتاري

 

 

 


 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی میمند

UV/Vis spectrometer

GC/MS

Freez dryer

Speed vacuum

Rotary Evaporator

ترازوی دیجیتال

چیلر

H2O Deionizer

PH-meter

 

 

 


مرکز تحقیقات غدد و متابولیسیم

گاماکانتر

الیزاریدر    

الیزاواشو    

فتوآنالیزوشیمی

ترازو

PH متر 

اتوآنالایزرهورمون

سانتریفیوژ میکرو

ماشین PCR   

 ست الکتروفورز

اون

 

دستگاه بتا کانتر

دستگاه Cobas E411

دستگاه Mood Laminar Flow (JAL TAJHIZ)

دستگاه Vortex-Genie 2 (Fisher Scientific)

دستگاه DB-2D-DRI-Blocker

 

 

 


مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی

انواع تانك هاي نيتروژن مايع براي ذخيره سازي سلول

دستگاه Pulsed-field gel Electrophoresis

دستگاه كشت بيهوازي باكتريهاAnoxomat

انواع دستگاههای  Real-Time PCR

دستگاه براي Bloting

دستگاه Mag Max (اکستراکتور اتوماتیک)

دستگاه FPLC براي خالص سازي پروتئينها

دستگاه كشت خون
 (
Bactec )

دستگاههاي PCR

 

دستگاه فلوسیتومتری

 

 دستگاه لیوفو لیزاتور

 

فريزر هاي C°70-

دستگاه Genetic analyzer 3130

Zeiss Specialized Axioskop2 Icroscope

Ultra Purification Water System ELGA

Shandon Cytospin 4 Cytocentrifuge

Nikon TE2000-U Inverted Microscope

 

 


 مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء

میکروسکوپ اینورت

انواع تانک های الکتروفورز DNA

میکروسکوپ معمولی با دوربین عکاسی دیجیتال

 

ترازوی حساس آزمایشگاهی

هود لامینار

انکوباتور شیکردار

تانک نیتروژن

اسپکتروفتومتر U.V Visible

 

سانتریفوژ یخچالدار

Vortex

Shaking water bath

pH Meter

CO2 incubator

Nephlometry

دستگاه پمپ فشار و خلاء غشاء آزمایشگاهی

Microwave

Minispin سانتریفوژ

Flow Cytomety

دستگاه الیزا

Gene Transfector

انکوباتور

Cytocentrifuge

فریزر 80 -

Deionizer

PCR Master Cycler

Transiliuminator

Electrophoresis Power Supplies

Digital Healing Block

Real Time- PCR

Infusion Pump

 

 


 مرکزتحقیقات گوارش و کبد

نام دستگاه


کاربرد

دستگاه تست تنفسی

تشخیص عفونت با باکتری هلیکو باکتر پیلوری

دستگاه ترمال سایکر

انجام تست PCR

دستگاه REAL TIM PCR

انجام تست PCR به روش کمی

فریزر منهای 70درجه

نگهداری نمونه های DNA و سرم بیماران

 

 

سانترفیوژیخچال دار

جدا کردن سرم بیماران

pH Meter

اندازه گیری pH محلولها

دستگاه ژل داکیومنشن

رویت ژل الکترو فورز

الیزا ریدر

انجام تستهای انتی ژنی و آنتی بادی

الیزا واشر

شستشوی پلیت الیزا بصورت اتوماتیک

انکوباتور

نگهداری بعضی مواددر 37 درجه سانتی گراد

اتمتیک ابزوروبشن

اندازه گیری فلزات سنگین درمایعات بدن

شیکر

مخلوط کردن مواد

دستگاه الکتروفورز

الکتروفورزکردن پروداکتهای بدست آمده از مرحله PCR

میکروسکوپ

مشاهده اسلایدهای خونی بیماران

اسپکترو فوتومتر

انجام بعضی ازتستهای بیوشیمیائی و رنگ سنجی

اتو کلاو

استریل کردن مواد آزمایشگاهی

ماکرویو

ساختن ژل الکترو فورز

 

مرکزتحقیقات جراحی های کم تهاجمی

دستگاه های کوتری (– منبع نور) C(ARM

سیستم اندویورولوژیMonopolar- Bipolar

Ligasure

Resectoscope

Sucction & Irrigation

 Harmonic Scalpel 

 

 مركز تحقیقات فناوری ترانس ژنیک

انكوباتور CO2

اتوكلاو

سانتريوفيوژاپندورف و سيگما

شيكر انكوباتور

ترموسايكلر

ميكروتوم


شيكر
(ROTOMIX)

 

TISSUE PROCESSOR 

ميكروسكوپ اينورت، ديجيتال، نوري و فلورسنتOPTIKA

ترازوي 4 صفر و 3 صفر

انكوباتور 53 ليتري

فور 70 ليتري

دستگاه BANDELIN

استريو ميكروسكوپ نيكون

Tissue Float

ميكروسكوپ فلورسنتOlympus

هود ژال تجهيز كلاس1و 2

ميكروسكوپ ميكرو اينجكشنOlympus

آون خلا Binder

ورتكس

Work Station PCR

تانك ازت 35 ليتري و 47 ليتري

pHمتر

تانك ازت مخصوص بند نافUBS

نانو دراپ

 

 

 


مرکز تحقیقات علوم دارویی

دستگاه های فریزدرایر

HPLC

شیکر انکوباتور

Anoxomat

سیستم های خالص سازی پروتئین

Laminar Flow

 

بن ماری شیکردار

 

Cell Counter

 

CO2 انکوباتور

Real Time-PCR

الایزا ریدر

Gel Doc

اسپکتروفتومتر

Luminometer

GC\Mass

Centrifuge

سونیکاتور

هموژنایزر

 

 


مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه

مانیتورینگ عمق بیهوشی (BispectralIndex)

ونتیلاتور پیشرفته مجهز به مد تنفسی NAVA

آنالیزور گازهای بیهوشی و کاپنوگرافی

هیپوترمی کنترله

Radio Frequency Ablation

اکوکاردیوگرافی مری (TransesophagealEchocardiography)

اولتراسونوگرافی پرتابل


ویدئو برونکوسکوپ فیبر نوری

 

فلوروسکوپی (C-Arm)

Rapid Infusion System

Continuous Renal Replacement Therapy

مانیتور برون ده قلبی غیر تهاجمی (NICO)

اکوکاردیوگرافی

ترومبوالاستوگرافی
(
TEG)

Patient Controlled Analgesia

مانیتور برون ده قلبی تهاجمی مداوم

( با کاتتر Swan-Ganz)

ونتیلاتور پیشرفته مجهز به مد تنفسی SmartCare

مانیتور شلی عضلانی (Relaxography)

Activated Clotting Time

 

 

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: