تماس با ما

تماس با ما

اطلاعات تماس
نام واحد:  دفتر مدیریت مراکز تحقیقاتی  دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشاني پستی: خیابان ملاصدرا-خیابان خلیلی-برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)-طبقه همکف

تلفن:  07136122299        دورنگار:  07136281506               پست الكترونيک:mrt@sums.ac.ir
ارسال نظرات و پيشنهادها
لطفا نظرات و پيشنهادهای خود را برای بهبود فعاليت های دفتر مدیریت مراکز تحقیقاتی را به ما اعلام فرماييد:

Top of Form

نظرات و پيشنهادهای خود را در اينجا بنويسيد

    

Bottom of Form

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: