شورای مدیران
  شورای مدیران
  هیئت امنا

 

اعضاء هیأت امناء برج پژوهشی محمد رسول الله(ص)

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

      1.             

دکتر علی بهادر

-        رییس هیأت امناء

      2.             

دکتر غلامرضا حاتم

-        عضو هیأت امناء

      3.             

دکتر بیتا گرامی زاده

-        عضو هیأت امناء

      4.             

دکتر سهیلا  آل یاسین

-        عضو هیأت امناء

      5.             

دکتر سید بصیر هاشمی

-        عضو هیأت امناء

      6.             

دکتر محمدحسین دباغ منش

-        عضو هیأت امناء

      7.             

دکتر مجید رضا فرخی

-        عضو هیأت امناء

      8.             

دکتر فرید زند

-        عضوعلی البدل هیأت امناء

      9.             

دکتر محمدرضا فتاحی

-        عضوعلی البدل هیأت امناء

  10.             

نیما هنرور

-        دبیر هیأت امناء

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: