شورای مدیران
  شورای مدیران
  هیئت امنا

اعضاء شورای مدیران برج پژوهشی محمد رسول الله(ص)

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

       1.             

دکتر غلامرضا حاتم

-        رئیس شورای

       2.             

نیما هنرور

-        عضو شورای

       3.             

دکتر مهناز یداللهی

-        عضو شورای

       4.             

وحید یزدانی

-        عضو شورای

       5.             

فرخنده خلیلی زاده

-        عضو شورای

       6.             

مهندس آزیتا یزدان پناه

-        عضو شورای

       7.             

محمد رضا باقرنژاد

-        عضو شورای

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: