شوراها و کمیته ها
 شورای تحول اداری
 شورای تحول علم و پژوهش
 شورای مدیران

اهداف، برنامه ها و سیاستهای تحول اداری 

ضرورت اصلاح و ايجاد تحول در نظام اداري كشور بعنوان ابزار تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي از مواردي است كه پس از انقلاب اسلامي مورد توجه دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و در اجراي بند 4ـ3 بخش نظام اداري و اجرايي پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شورايعالي اداري بمنظور ابجاد يك نظام منسجم اداري در ابعاد نيروي انساني، مديريت، تشكيلات سازماندهي و روشها تشكيل گرديد.به منظور رفع مشکلات اساسی نظام اداری کشور در حوزه های سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فن‌آوری و فرایندهای انجام کار و قوانین و مقررات هفت برنامه تحت عنوان «تحول در نظام اداری کشور» توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورخ 18/1/81 ارائه و به تصویب هیئت وزیران رسید و در کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاجرا گردید. لازم به ذکر است که کمیته ها زیر نظر شورای تحول اداری می باشد.

- این هفت برنامه عبارتند از:

1.       برنامه منطقی نمودن اندازه دولت.

2.       برنامه تحول در ساختار تشکیلاتی دولت

3.       ‌ برنامه تحول در نظام‌های مدیریتی.

4.       ‌ برنامه تحول در نظام‌های استخدامی.

5.       ‌ برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت.

6.       برنامه اصلاح فرآیندها، روشهای انجام کار و توسعه فن‌آوری اداری.

7.       ‌ برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری.

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: