خانه
 درباره ما
 حوزه رياست
 پژوهشکده ها
 مراکز تحقیقات
 آئین نامه، فرم، فرایندها
 تماس با ما

بازدید دانشجویان پزشکی عراقی از برج پژوهشی محمد رسول الله1396-5-22

اساتید و دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه جابربن حیان عراق در تاریخ 21/05/96 از برج پژوهشی  محمد رسول الله بازدید نمودند. ابتدا طی این بازدید، آقای دکتر بهبهانی گزارشی از امکانات، تجهیزات  و پتانسیل های  مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی  را جهت آشنایی میهمانان شرح داده و گسترش همکاری های پژوهشی دو دانشگاه  مورد بحث قرار گرفت .

در ادامه اساتید و دانشجویان از مراکز تحقیقاتی کلورکتال، هماتولوژی و پیوند بازدید  نموده و با بخشی از فعالیت های تحقیقاتی برج پژوهشی از نزدیک آشنا شدند.

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: