شماره تلفن مراکز تحقیقاتی

              مراکز تحقیقاتی مستقر در برج پژوهشی:


ردیف
نام مرکر تحقیقاتی
رئیس مرکز
تلفن/دورنگار
طبقه 
1
آلرژی
دکتر آل یاسین
36281563
طبقه ششم
2
بیماریهای کلیوی
دکتر جمشید روزبه
36281563
طبقه ششم
3
بیماریهای مادروجنین
دکتر کسرائیان
36281591
طبقه اول
4
بیهوشی ومراقبتهای ویژه
دکتر زند
36281460
طبقه پنجم
5
پزشكي ترميمي جراحي قلب و عروق
دكترشفا
36281638
طبقه دهم
6
پیوند و ترمیم اعضاء
دکتر گرامی زاده
36281529
طبقه هفتم
7
ترانس ژنیک
 
 
طبقه سوم
8
تصویربرداری پزشکی
دکتر جلی
36281464
طبقه هشتم
9
تغذیه و علوم غذایی
دکتر باباجعفری
36281638
طبقه دهم
10
سالمندی
دکتر نظری نیا
36281638
طبقه دهم
11
سرطان سینه
 
 
طبقه سوم
12
طب اورژانس
دکتر کلانتری
-
طبقه هفتم
13
علوم اعصاب
دكتر فرخي
36281528
طبقه هشتم
14
علوم پایه
 
 
طبقه دوم
15
غدد و متابولیسم
دکتر رنجبر عمرانی
36281569
طبقه پنجم
16
قرآن، حدیث و طب
دکتر نجابت
36281638
طبقه دهم
17
قلب و عروق
دکتر زیبایی نژاد
36281561
طبقه سوم
18
کولورکتال
دکتر حسینی
36281453
طبقه نهم
19
گوارش و کبد
دكتر محمدرضا فتاحي
36281442
طبقه نهم
20
ناباروری
دکتر نام آور
36281591
طبقه اول
21
نانوفناوری در علوم زیستی و پزشکی
 
 
طبقه دوم
22
نورولوژي باليني
دکتر برهان حقیقی
36281572
طبقه هشتم
23
نوزادان
دکتر پیشوا
36281591
طبقه اول
24
هماتولوژی
دکتر کریمی
36281563
طبقه ششم

** جهت دسترسی به شماره تلفن های مراکز تحقیقاتی مستقر در برج پژوهشی به این لینک مراجعه نمایید. 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: