مراجعین محترم

نظرات و پیشنهادهایی که در این صفحه درج می نمایید توسط روابط عمومی برج پژوهشی دریافت می شود. 

نام و نام خانوادگی - اختیاری
پست الكترونیك، شماره تلفن - اختیاری
نظرات، پیشنهادها*
متن تصویر*
Reload
ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
     

پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: