شماره تلفن های برج

نام و نام خانوادگی
سمت
 داخلی*
خط آزاد
دورنگار
دکتر غلامرضا حاتم
ریاست
214
36281506
36281506
دکتر یداللهی
معاون ریاست
302
36122302
36281506
 نیما هنرور
مدیریت اجرایی
213
36281506
36281506
وحید یزدانی
رئیس امور اداری
209
36122209
36281506
فرخنده  خلیلی زاده
رئیس امور مالی
301
36122301
36281506
مهندس آزیتا یزدان پناه
مسئول فناوری اطلاعات
211
36122211
36281506
لاله خوش نماز- مهندس حدیث لطیفی
مسِول تحول اداری و آموزش - کارشناس دفتر فنی
212
36122212
36281506
مهندس تبریزی
کارشناس ناظر تاسیسات - هماهنگ کننده سالن ها
317
36122317
36281506
قناعتیان
کارشناس مالی
300
36122300
36281506
فلامرزی 
کارشناس مالی
300
36122300
36281506
نیک بخت
انباردار
313
36122313
36281506
باقری نژاد
مسئول تدارکات
210
36122210
36281506
شمس الدینی- رحیمی
کارشناسان پژوهش
299
36122299
36281506
مریم پیرو
مسئول حضور وغیاب
208
36122208
36281506
زهرا آزادیان
مسئول دبیرخانه
215
36122208
36281506
فرزین اسد زاده
انتظامات
207
36122207- 6281407
36281506
 
تأسیسات
216
36122216
36281506
 

 * برای تلفن از بیرون به مرکز، کافیست پیش شماره 36122 در جلوی خط داخلی شماره گیری شود.
** جهت دسترسی به شماره تلفن های مراکز تحقیقاتی مستقر در برج پژوهشی به این لینک مراجعه نمایید.

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: