مراجعین محترم

نظرات و پیشنهادهایی که در این صفحه درج می نمایید به نشانی پست الکترونیکی جناب آقای دكتر حاتم، دبیر شورای عالی مراكز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشكی شیراز ارسال می شود. 

نام و نام خانوادگی - اختیاری
شماره تلفن - اختیاری
پست الکترونیک - اختیاری
آیا شما از اعضاء ، دانشجویان یا کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستید؟ - ضروری بلی
خیر
وضعيت شغلی شما - ضروری* عضو هیئت علمی
مدیر حوزه معاونت پژوهشی
کارمند حوزه معاونت پژوهشی
کارمند دانشگاه
دانشجو
ساير
نظرات، پیشنهادها*
متن تصویر*
Reload
ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
     

پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: