تماس با برج پژوهشی رسول اکرم
عنوان کامل واحد
شماره تلفن دورنگار دفتر
نشانی پست الکترونیکی دفتر
نشانی واحد
برج پژهشی محمد رسول الله (ص)
36281506
 
خیابان خلیلی –روبروی دبیرستان معارف


تماس با کارکنان برج
شماره ردیف
نام و نام خانوادگی
مسئولیت اصلی هر یک از کارکنان
 
شماره تلفن - دورنگار
نشانی پست الکترونیکی
1
دکتر غلامرضا حاتم
قائم مقام رئیس دانشگاه در مراکز تحقیقاتی ورئیس برج پژوهشی
36281506
 
2
نیما هنرور
مدیر اجرایی برج پژوهشی
36281506-36281407
 
3
وحید یزدانی
رئیس اموراداری-رئیس امور عمومی-مدیر فرهنگی – مدیر روابط عمومی
36281506-36281407
 
4
عبداله دوکوهکی
رئیس حسابداری
36281506-36281407
 
5
مرضیه قناعتیان
حسابدار
36281506-36281407
 
6
امید فتوح آبادی
مسئول فنی
36281506-36281407
 
7
لیلا دباغ
منشی دفتر ریاست
36281506-36281407
 
8
آزیتا شایانی
انباردار
36281506-36281407
 
9
عبدالحمید زره پوش
کارپرداز
36281506-36281407
 
10
آزیتا یزدان پناه
کارشناس It برج پژوهشی
36281506-36281407
 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: