تماس با برج پژوهشی رسول اکرم
عنوان کامل واحد
شماره تلفن دورنگار دفتر
نشانی پست الکترونیکی دفتر
نشانی واحد
برج پژهشی محمد رسول الله (ص)
36281506
mrt@sums.ac.ir
خیابان خلیلی –روبروی دبیرستان معارف


تماس با کارکنان برج
شماره ردیف
نام و نام خانوادگی
مسئولیت اصلی هر یک از کارکنان
 
شماره تلفن - دورنگار
نشانی پست الکترونیکی
1
دکتر غلامرضا حاتم
قائم مقام رئیس دانشگاه در مراکز تحقیقاتی ورئیس برج پژوهشی
36281506
 
2
نیما هنرور
مدیر اجرایی برج پژوهشی
36281506-36281407
 
3
وحید یزدانی
رئیس اموراداری-رئیس امور عمومی-مدیر فرهنگی – مدیر روابط عمومی
36281506-36281407
 
4
عبداله دوکوهکی
رئیس حسابداری
36281506-36281407
 
5
مرضیه قناعتیان
حسابدار
36281506-36281407
 
6
امید فتوح آبادی
مسئول فنی
36281506-36281407
 
7
لیلا دباغ
منشی دفتر ریاست
36281506-36281407
 
8
آزیتا شایانی
انباردار
36281506-36281407
 
9
عبدالحمید زره پوش
کارپرداز
36281506-36281407
 
10
آزیتا یزدان پناه
کارشناس It برج پژوهشی
36281506-36281407
 
 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: