راهنمای طبقات برج


طبقه

واحد ها

طبقه همكف

دفتر ریاست و مدیریت برج

واحد های اداری

سالن جلسات

سالن آمفی تئاتر

طبقه اول

مركز مشاوره تحقيقات و كامپيوتر (RCC)

مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر

مرکز تحقیقات ثبت سرطان

مرکز تحقیقات نوزادان

طبقه دوم

آزمایشگاه علوم پایه

مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی

مرکز تحقیقات ناباروری

طبقه سوم

مرکز تحقیقات ترانس ژنیک

مرکز تحقیقات قلب و عروق

طبقه چهارم

مرکز تحقیقات میکروب شناسی

طبقه پنجم

مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

سالن کنفرانس

طبقه ششم

مرکز تحقیقات آلرژی

مرکز تحقیقات هماتولوژی

مرکز تحقیقات کلیوی

طبقه هفتم

مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا

 

طبقه هشتم

کلاس دانشجویان دکترا

دفتر همکاری های دانشجویی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکزتحقیقات تصویربرداری پزشکی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

مرکزتحقیقات مادر وجنین

طبقه نهم

مرکز تحقیقات گوارش وکبد

مرکز تحقیقات کولورکتال

 

طبقه دهم

مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب

مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

مرکز تحقیقات سالمندی

مرکز تحقیقات نورولوژی

مرکز تحقیقات تغذیه

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: