پژوهشکده های دانشگاه

  هدف از تأسیس پژوهشکده ها:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور وصول به اهداف زیر اقدام به تأسیس پژوهشکده های علوم داخلی، تروما و
مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
نموده است:

  1. توسعه و به کار گیری دانش در زمینه علوم مربوطه
  2. تربیت نیروی متخصص در زمینه علوم مربوطه
  3. کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی مرتبط داخل کشور
  4. همکاری های علمی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشور ها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران

  فهرست پژوهشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

- پژوهشکده سلول های بنیادی 
- پژوهشکده علوم داخلی
- پژوهشکده سلامت
- پژوهشکده تروما 
 (لینک به زودی فعال خواهد شد)


 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: