معرفی پژوهشکده علوم داخلی:

پژوهشکده علوم داخلی، یکی از پژوهشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که با هسته اصلی 3 مرکز تحقیقات  غدد و متابولیسم، گوارش و کبد  و کلیوی در سال 1395 فعالیت خود را شروع کرده است. این پژوهشکده امید دارد با همکاری متقابل مراکز تحقیقاتی، پیشرفت های بسزایی در ابعاد مختلف پژوهش های پایه و بالینی در رشته های ذکر شده حاصل نماید.

ماموریت پژوهشکده :

 اهداف پژوهشکده:

سیاست گذاری 

·         ارائه برنامه های راهبردی در جهت انجام پژوهش های مدون به منظور رسیدن به اهداف پژوهشکده در راستای سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور

توسعه پژوهش

·         ارائه راهکارهای مستند و مبتنی بر شواهد در جهت پیشگیری، كنترل و درمان بیماریهای اولویت دار پژوهشکده

·         گسترش پژوهش های كاربردى در زمینه های مورد نیاز

·         دستیابى به آخرین یافته‌ها و نوآوریها در سطوح منطقه ای و بین المللی

·         معرفی و بکارگیری فن آوری های پیشرفته در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها

نشر پژوهش

·         ترغیب، تشویق و بكارگیرى محققان در زمینه‌ انجام پژوهشهای کاربردی

همکاری ها

·         انتشار به موقع دانش حاصل از تحقیقات به سیاستگذاران سلامت، جامعه پزشكی و مردم در جهت کاربردی شدن نتایج پژوهش ها

·         ایجاد هماهنگى و بستر سازی در زمینه‌ انجام پژوهش های كاربردى در سطوح منطقه‌اى و بین‌المللى

·         همكارى با پژوهشکده ها و مراكز تحقیقاتى داخل و خارج كشور در زمینه انجام پروژه های مشترک

آموزش و جذب نیروها

·         همکاری با واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه تجاری سازی نتایج پژوهش ها

·         گسترش آموزش و توانمند سازی محققین در زمینه انجام تحقیقات كاربردى

·         تبادل دانشجو با مراكز علمى معتبر داخلی و خارجی

·         بستر سازی جهت جذب دانش آموختگان نخبه دانشگاهی در زمینه انجام پژوهش های برتر

·         فراهم آوردن زمینه در جهت ارائه دوره های فرصت های مطالعاتی به محققین داخل و خارج کشور

 

 
     

 
پرسش های متداول
پيوندهای مفید


----------------------------------------------------------------------------------------------
برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)     دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نشانی پستی:  
شيراز - خیابان خلیلی - روبروی آموزشگاه معارف
تلفن و دورنگار: 36281506
پست الكترونیكی: